Οδηγός Πεδίου για τους Λαγοκέφαλους

Από σήμερα 19 Αυγούστου είναι διαθέσιμος οδηγός πεδίου για τους Λαγοκέφαλους.

Θα το βρείτε στην κατηγορία "Guides" (https://www.inaturalist.org/guides/8243).
Ο οποίος επίσης είναι διαθέσιμος και για offline χρήση από κινητά.

Περιέχει φωτογραφίες για αναγνώριση των ειδών, όπως και κάποια βασικά στοιχεία βιολογίας του κάθε είδους.

Publicado por ctaklis ctaklis, 19 de agosto de 2018

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.