Jan Doležal

Unido: jul 6, 2020 Última actividad: oct 1, 2023 iNaturalist

Botanik Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Zaměřuji se na botanický průzkum východních Čech, kde studuji především květenu písčin, ale také biotopy ovlivněné lidskou činností. V současnosti většinu času věnuji studiu kritického rodu chlupáček (Pilosella), neofytům a připravované publikaci o květeně východních Čech.
Bavím se především pěstováním kaktusů a různých dalších exotických rostlin z celého světa.

http://botanikdolezal.cz/

https://www.researchgate.net/profile/Jan-Dolezal-6

Ver todas