Naturplejedag 1 - lysning af overdrevet

Vores del af overdrevet, som ligger højt mod SSV ud til Ormvråkvägen (Musvågevej) lider en del under tilgroning. På området kan man se, at der står en del stubbe af birk, som er blevet skåret væk for en del år siden. Nu skyder nye småtræer op. Det er især ahorn, men også birk, bøg og graner.

Dagens mål: at rydde en firkant på 10 gange 10 meter. Træerne rykkes op med rod ved hjælp af en extractigator, som vi havde nogle stykker af. Heraf skal især fremhæves Big Daddy.
Træerne blev lagt i en stor bunke nede i bunden af overdrevet, hvor der er mere skygge.
Bunken kan give levesteder for insekter gnavere og fugle i et par år. Det tørre træ, som ikke er gået i råd, kan brændes til efterfølgende vinter.

Hvad nåede vi: målet plus en del mere.

Billeder fra dagen:

https://photos.app.goo.gl/y7cEgn2bPPWUVoyv9 (Theo's google-konto klimaognatur.dk). Fotos må kun bruges efter aftale med personerne på billederne og fotografen.

Efter arbejdet lavede vi en bioblits. Observationer der uploades til iNat kan ses under projektets galleri. Vær omhyggelig med at sætte nålen korrekt - geolokation, hvis observationerne skal bruges til baseline og vores naturkompas.

Publicado el abril 16, 2023 10:36 MAÑANA por theoaskov theoaskov

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.