Sortspætten flyttet ud - er der et nyt par i hullet?

D. 21. juli mødtes Theo og Kristian i GT og gik en tur. Antallet af sangfugle var lavt, og sådan er det jo i alle skove efter yngletiden. Men der var en lille overraskelse, som vi vil dele:
Sortspættens unger er for længst fløjet ud, men sådan et fint hul skal da ikke stå tomt! Fra hullet fløj en mellemstor grå fugl hurtigt væk, og Theo nåede at se, at det var en due, som ikke havde store hvide halvmåner på vingen. Det var altså den noget mere ualmindelige og sky huldue, der - som navnet antyder - yngler i egnede huller.
Sortspætten skaber altså ynglemuligheder for andre fugle.
Der er opvækst af birketræer ved det nyanskaffede "huset i midten", og det overvejer vi at gøre noget ved.
På overdrevet overfor Gunnars hus, hvor der nu sættes et hus op, er nogle af de opvoksende træer småbladet lind, og dem bør vi nok bevare nogle af.

Publicado el agosto 15, 2023 08:10 TARDE por theoaskov theoaskov

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.